Přejeme všem našim čtenářům

krásné prázdniny.

---------------------------------------------

Upozorňujeme všechny čtenáře, že

od 27. června 2016

bude knihovna z důvodu rekonstrukce 

uzavřena.

 

Půjčování bude zahájeno v září. 

_________________________________________