Upozorňujeme všechny čtenáře, že

od 27. června 2016

bude knihovna z důvodu rekonstrukce 

uzavřena.

 

Půjčování bude zahájeno v září. 

_________________________________________

 

Městská knihovna zve 

všechny děti od 0 do 10 let na

Večerníčky 

na zahrádce

v týdnu od 23. do 27. května 

každý den v 18h

zahrádka u knihovny

V případě nepříznivého počasí

se akce koná v dětském odd. knihovny.

Přineste si s sebou:

Pastelky, nůžky, lepidlo, deku.

____________________________________________________

V rubrice 

literární kavárna

si můžete vybrat námět dalšího povídání.

Svá přání napište do návštěvní knihy.

Na nová setkání se těší

Vaše knihovnice.

___________________________________