Ceník služeb

 

Ceník služeb a výše sankčních poplatků při nedodržení knihovního řádu

 

Ceny za roční registraci čtenáře:

Registační polatek                                                              50,-Kč

Po zaplacení registračního poplatku se občan stává čtenářem knihovny na jeden

kalendářní rok. Poplatek platí pro všechna oddělení a pobočky knihovny.

 

Ceny za výpůjční služby:

Reprografické a kopírovací služby:

Formát A4 jednostranně 1,50 Kč + DPH

Formát A4 oboustranně   2,50Kč + DPH

 

Internet

Cena za užití počítače pro vstup na internet: 0,50Kč za 1 minutu provozu + DPH;

příp. 10,-Kč pořízení diskety nebo použití antivirového programu.

Tisk z internetu:

Formát A4 jednostranně 1,-Kč + DPH

Za služby zajištěné z jiné knihovny zaplatí uživatel částku touto knihovnou požadovanou

(zajištění fotokopie náhradou za dílo apod.).

 

MVS

Náklady spojené se zajištěním meziknihovní výpůjční služby: 20,-Kč za jednu knihu+DPH.

 

Ostatní sankční poplatky

Ztráta nebo znehodnocení čtenářského průkazu s kódem  20,-Kč.

Poškození kódu knihy: 10,-Kč

 

Poplatky (upomínky) z prodlení

Při nedodržení výpůjční lhůty stanovené knihovním řádem sankční poplatky činí:

I. upomínka                15,-Kč

II. upomínka               25,-Kč

III. upomínka             35,-Kč

Pokud čtenář neodevzdá zapůjčené knihy nebo materiály ani po III. upomínce,

obdrží výzvu k vrácení od Odboru kultury Městského úřadu Rájec-Jestřebí.

Doporučený dopis      50,-Kč