Pravidla půjčování společenských her

Hry jsou půjčovány v dětském oddělení registrovaným čtenářům.

Hry je možné si půjčit jak prezenčně (hrát v knihovně), 

tak absenčně (půjčit si je domů).

Hraní v knihovně

• před půjčením hry je čtenář povinen zkontrolovat si, zda je hra v pořádku

• hra bude čtenáři načtena na čtenářské konto

• při vracení hry čtenář spolu s knihovníkem zkontroluje, jestli nic nechybí, a hra bude vrácena z jeho čtenářského konta

• v případě poškození či ztráty jednotlivých součástí hry nebo hry samotné je čtenář povinen koupit náhradou hru novou, nebo uhradit její cenu

Půjčování domů 

• půjčuje se 1 hra na 1 měsíc

• před půjčením hry je čtenář povinen zkontrolovat si, zda je hra v pořádku

• hra bude čtenáři načtena na čtenářské konto 

• čtenář se zavazuje vrátit hru včas a v pořádku zpět do knihovny

• při vracení hry čtenář spolu s knihovníkem zkontroluje, jestli nic nechybí, a hra bude vrácena z jeho čtenářského konta

• v případě poškození či ztráty jednotlivých součástí hry nebo hry samotné je čtenář povinen koupit náhradou hru novou, nebo uhradit její cenu