Jak se stát čtenářem?                        

V knihovně s paní knihovnicí vyplníš přihlášku. Doma ji podepíší rodiče. Při další návštěvě knihovny odevzdáš podepsanou přihlášku paní knihovnici.

Budu něco platit?
Děti do 15 let, které se přihlásí do knihovny, platí 50,- Kč na jeden  rok. Říká se tomu registrace a platí od data přihlášení. Po roce se musí registrace obnovit.

Kolik knížek si mohu půjčit?
Můžeš mít půjčeno najednou maximálně 20 knížek a 10 časopisů.

Jak dlouho mohu mít knížky doma?
Výpůjční doba je 1 měsíc. Po měsíci můžeš ale požádat o prodloužení výpůjčky a po dalším měsíci ještě jednou a pak ještě jednou, tedy celkem 3x. Můžeš to provést osobně v knihovně, telefonicky nebo zasláním e-mailu.

Co se stane, když nevrátím knihy včas?
Začnou Ti chodit upomínky a budeš platit pokutu.

1. upomínka:            15,- Kč

2. upomínka:            25,- Kč

3. upomínka:            35,- Kč

doporučený dopis:   50,- Kč   

 

Mohu si knížku zamluvit?
Pokud je knížka, o kterou máš zájem, půjčená, můžeš si ji zamluvit. Paní knihovnice Ti ji zarezervuje. Zprávu o tom, že si pro knihu můžeš přijít, dostaneš e-mailem.

Co když knížku poškodím nebo ztratím?
Musíš uhradit škodu, knihu koupit novou jako náhradu nebo zaplatit původní cenu.

Mohou si na moji průkazku půjčovat i kamarádi?

Nemohou. Pokud jim to dovolíš, pamatuj si že, jen Ty jsi zodpovědný za knihy a časopisy, které máš vypůjčené. Pokud není knížka do knihovny vrácena včas nebo ji někdo poškodí, hradíš veškeré náklady jen Ty.